Vanaf vrijdag 05 januari 2024 zal dokter Marieke De Visschere op vrijdag voormiddag haar consultaties houden in het Medisch Centrum in Aalter.

Deze consultaties kunnen online geboekt worden of via het secretariaat van ons ziekenhuis.


Robot geassisteerde chirurgie toont zijn meerwaarde in AZ Sint-Vincentius Deinze en breidt uit

Na een succesvol proefproject onder leiding van dr. Filip Muysoms, al 22 jaar algemeen chirurg op de dienst heelkunde van AZ Maria Middelares en sinds 2020 ook in AZ Sint-Vincentius Deinze, kocht AZ Sint-Vincentius Deinze in juni 2021 de Da Vinci robot aan. Omwille van de vele voordelen van het toestel, breidt het ziekenhuis het aanbod robotchirurgie gedreven verder uit. De robot is nu ook een gewaardeerde partner in de (sub)domeinen obesitaschirurgie, buikwandchirurgie (liesbreuk, navelbreuk), gynaecologie en urologie. De goede samenwerking met AZ Maria Middelares blijkt alvast een troef.

De Da Vinci robot ging initieel van start op de dienst algemene / abdominale heelkunde van AZ Sint-Vincentius Deinze. Het toestel toont zich een zeer precieze en betrouwbare partner bij buikwandchirurgie (bv. bij lies-, navel-, of stomabreuken). Sinds 2022 wordt de Da Vinci robot ook ingezet bij obesitaschirurgie (bariatrie), vooruitstrevend in de regio.

Met de robot kunnen de chirurgen veel preciezer werken en hun instrumentaria nauwkeuriger hanteren. De robot laat kleinere wondjes na dan de klassieke methode en zorgt bijgevolg voor een vlotter herstel van de patiënt. “Daarmee spelen we als regionaal ziekenhuis zeker in op een nieuwe tendens”, verduidelijkt hoofdarts dr. Wim De Groote.

“We bieden twee verschillende technieken aan om obesitas ingrepen uit te voeren: de gastric bypass en de sleeve gastrectomie. In overleg met de patiënt en het obesitasteam wordt gekozen voor de meest geschikte ingreep. De operatie wordt via een kijkoperatie uitgevoerd, geassisteerd door de Da Vinci robot” legt dr. Marieke De Visschere uit.

Daarnaast bewijst de Da Vinci robot dienst bij revisiechirurgie of heringrepen (patiënten die vroeger al eens geopereerd werden, bv. bij een maagbandje): hoewel de anatomie minder duidelijk is door aanwezige vergroeiingen of littekens, geeft de robot een duidelijk en gedetailleerd beeld van de te opereren zone. En ook de specialist zelf doet voordeel. “De robot ondersteunt ons ook op een ergonomische manier, waardoor de ingreep veel minder belastend verloopt voor de chirurg zelf”, vult dr. De Visschere tevreden aan.

Gynaecoloog dr. Ann De Kesel is eveneens lovend over het voordeel van de robot bij gynaecologische ingrepen. “Al ruim een jaar assisteert de robot mij bij hysterectomieën (verwijderen van de baarmoeder). Gezien de vele voordelen voor de patiënt, die zich vooral uiten in een duidelijk sneller herstel, zullen binnenkort ook myomectomieën (verwijderen van vleesbomen) robot geassisteerd verlopen.”

Urologische ingrepen die voordien in AZ Maria Middelares doorgingen, kunnen met de komst van de robot nu ook plaatsvinden in AZ Sint-Vincentius Deinze (bv. correctie van blaasverzakkingen of baarmoeder of een herstel van de afvloei van de nier door een vernauwd nierbekken). “De mogelijkheden van de robot in ons ziekenhuis zijn veelbelovend voor de toekomst”, besluit hoofdarts dr. Wim De Groote.

Onze dienst algemene heelkunde is voortaan onderverdeeld in twee afzonderlijke specialismen: abdominale heelkunde en vasculaire heelkunde.

Deze verdere specialisatie zorgt voor nog meer expertzorg op maat van de patiënt.

Tot de abdominale heelkunde behoren alle ingrepen aan de buikwand en de organen van het maagdarmstelsel in de buikholte. Enkel Dr. De Visschere en Dr. Muysoms houden consultaties in AZ Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze.

Dr. Pletinkx, Dr. Defoort en Dr. Vergucht (die net zoals Dr. Muysoms ook in Maria Middelares aan de slag blijven) zijn actief in het operatiekwartier.

Obesitas infoavond donderdag 31/01/2019 19u

Geopereerd of nog niet geopereerd met een maatje meer.

Klik hier om de folder te raadplegen.


Endoanal Ultrasound Seminar with live demonstrations April 26nd, 2018 – UZ Gent – 3K3

Op 1 juni organiseert Dr. De Visschere in het UZ Gent een cursus voor chirurgen en gastro-enterologen over endoanale echo.

Klik hier om de folder te raadplegen.


Het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze behaalt het NIAZ Q-Mentum-kwaliteitslabel

Op woensdag 20 september 2017 ontvingen wij, van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), het NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel !
Met dit internationaal label toont het Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze dat het voldoet aan strenge internationale normen inzake kwaliteit en patiëntveiligheid.


First Endoanal Ultrasound Seminar with live demonstrations June 1st, 2017 – UZ Gent – 3K3

Op 1 juni organiseert Dr. De Visschere in het UZ Gent een cursus voor chirurgen en gastro-enterologen over endoanale echo.

Klik hier om de folder te raadplegen.