Obesitas kliniek

Welkom op Obesitas kliniek van het Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze.

Wereldwijd is obesitas een snel groeiend probleem. We weten dat obesitas deels veroorzaakt wordt door een te grote calorieinname, doch dat ook bepaalde genetische factoren een rol spelen.

Bij de behandeling van obesitas is de eerste stap meer bewegen en diëten. Wanneer echter, ondanks meerdere dieetpogingen, het gewenste resultaat niet behaald wordt, kan een chirurgische behandeling overwogen worden.

Met ons gemotiveerd team van diëtistes en artsen trachten we onze patiënten zo goed mogelijk te informeren en begeleiden op de weg naar een beter gewicht en zo ook een betere gezondheid.


Wat is obesitas?

Om te bepalen of er sprake is van overgewicht, gebruiken we de BMI (body mass index). Die berekenen we als volgt: gewicht in kg / lengte in meter².

De criteria waaraan iemand moet voldoen om van de terugbetaling van een bariatrische ingreep te kunnen genieten:

  • Ouder zijn dan 18 jaar
  • BMI >40kg/m², of BMI >35KG/m² in combinatie met diabetes, ernstige hoge bloeddruk waarvoor drie geneesmiddelen nodig zijn, ernstig slaapapnoesyndroom (OSAS) of na het falen van een vorige vermageringsingreep.
  • Het afgelopen jaar een gedocumenteerd dieet gevolgd hebben zonder blijvend succes.
  • Een multidisciplinair gunstig advies na bespreking door een chirurg, een endocrinoloog of internist en klinisch psycholoog.